Ajankohtaiset projektit

Growing Up in Europe

Tanssiteatteri Auracoa ja taidejaosto Artcoa ylläpitävä Kuukulkurit ry on yhteisjärjestäjänä Growing Up in Europe -hankkeessa, joka on Erasmus+ -ohjelman tukema kaksivuotinen (2014–2016) projekti. Siinä on 12 osallistujaa neljästä eri Euroopan maasta. Hankkeen tarkoituksena on tutustua eri maiden varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksen alalla työskentelevien koulutukseen sekä luoda uusia ja innovatiivisia työtapoja koulutukseen ja harjoitteluun.

Kuukulkurit järjesti projektin yhteydessä kolmipäiväisen kansainvälisen seminaarin, joka oli tarkoitettu alle kouluikäisten kanssa työskenteleville taiteilijoille ja varhaiskasvattajille. Seminaarissa tutustuttiin suomalaisen varhaiskasvatuksen taidesisältöihin ja mahdollisuuksiin. Ohjelmassa oli alustuksia eri taidealoilta, koulutuksista ja kulttuuripolitiikasta sekä keskusteluja ja työpajoja. Katso seminaarin ohjelma.

Lisäksi Kuukulkurit osallistuu projektin tapaamisiin ja ohjaa työpajoja. Hankkeen muut järjestäjät:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union